ROZVRH TRÉNINGOV PRE NOVÝ TANEČNÝ ROK

ZAČÍNAME 07. Septembra 2016

 

 streda: 16:00 – 17:00 /MINI/ 17:00 – 18:00 /MIDI/ KC Aktivity Juh

piatok: 16:00 – 17:00 /MINI/ 17:00 – 18:00 /MIDI/ KC Aktivity Juh

pred začiatkom novej tanečnej sezóny bude rodičom a novým členom našej tanečnej školy zaslané info o úvodných tréningoch pre deti

 

 

POV DANCE 2012

 

Tanečný úspech Tanečnej školy Goonies na celoslovenskej súťaži POV DANCE 2012 s choreografiou Pantomime Show

GRATULUJEME

Tanečná škola tanečnej skupiny GOONIES sa venuje pohybovej príprave detí vo veku sedem až jedenásť rokov (1.stupeň ZŠ). Deti sa učia základné štýly tanca, ktoré sa neskôr rozširujú do špecifických druhov tanca.

Tréningy TANEČNEJ ŠKOLY priebiehajú 2 — krát do týždňa po hodine. Pre deti sú pripravené zaujímavé tance, ale aj tanečné hry na rozvíjanie osobnosti tanečníka.

Pre tanečníkov TANEČNEJ ŠKOLY sú pripravené rôzne vystúpenia, predovšetkým školské akcie, napr. Deň matiek, Deň detí a pod., ale aj vystúpenia spojené s tanečnou skupinou
GOONIES.

Hlavným cieľom TANEČNEJ ŠKOLY je vychovať skvelých tanečníkov, ktorí majú radosť z tanca a tanec nech ich robí šťastnými …

 

FOTO DŇA

dsc_0204 dsc_0001_0 dsc_0023_1 dscf1949