Elektronická prihláška

1. Osobné údaje dieťaťa

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Ulica a číslo domu

PSČ a mesto (obec)

Štátna príslušnosť

Kontaktný telefón (dieťa)

Akú školu dieťa navštevuje

2. Osobné údaje zákonného zástupcu

Meno a priezvisko zákonného zástupcu

Trvalé bydlisko zákonného zástupcu

Telefón

Váš email

3. Informácia o zdravotnom stave žiaka

Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za pravidelné užitie lieku inštruktor nezodpovedá)

Iné obmedzenia (prosíme vypísať, v prípade potreby doložiť lekársku dokumentáciu)

Vaša poznámka

Tanečná škola prihlášku vyplní a vytlačí. Vyplnenú a vytlačenú prihlášku Vám prinesieme na prvý tréning.Vyplnenie elektronickej prihlášky je nezáväzné.

FOTO DŇA
dsc_0030_0 dsc_0221_0 dsc_0635 dscf1466